BBC FLOORCOUTURE® ZOERSEL

Werking

Informatie / Werking

De werking van BBC FLOORCOUTURE ZOERSEL wordt geschraagd door diverse pilaren. De inbreng van ouders en bestuur gebeurt belangeloos. De talloze verplaatsingen worden gedaan met behulp van ouders en spelers. Het besef dat hiermee de jeugd en ook de gemeenschap er beter door wordt, is voor ons een blijvende motivatie. Jammer genoeg is het niet voldoende om een club drijvende te houden. Tal van kosten dienen te worden gemaakt om de goede werking te verzekeren.

De club houdt de lidgelden redelijk; dit om toegankelijk te blijven voor iedereen en een zo breed mogelijk publiek aan te spreken. Elk jaar geven wij aan nieuwe leden de kans om vrijblijvend enkele trainingen bij te wonen.

De club telt momenteel een 100-tal leden. Het lidgeld is zeker niet voldoende om de begroting in evenwicht te houden. Gelukkig zijn er andere inkomsten zoals de uitbating van de kantine en de jaarlijks terugkomende activiteiten. Om deze inkomsten te verzekeren vragen wij aan spelers en ouders om hun steentje bij te dragen en het bestuur te helpen tijdens deze activiteiten. Het netto deficit dient te worden ondervangen door extra steun en sponsorschap. Dit om de begroting te sluiten en indien mogelijk een reserve aan te leggen.

back-to-top icon