BBC FLOORCOUTURE® ZOERSEL

Inschrijvingen

Informatie / Inschrijvingen

Nieuwe Spelers

Wenst u zich aan te sluiten bij onze club, dan bent u bent meer dan welkom!

In het geval van een nieuwe speler, moet men eerst en vooral een aansluitingsformulier invullen. Dit formulier kan men aanvragen bij één van de coaches, die u zal helpen bij het volledige inschrijvingsproces.

Medisch Getuigschrift

Vooraleer een speler mag meedoen in wedstrijden, moet deze eerst een medische attest door zijn/haar arts laten invullen. U moet elk seizoen een nieuw medisch attest bemachtigen.

Het medisch getuigschrift kan u downloaden op deze pagina, of aanvragen bij de coach.

Lidgeld

Elk lid moet per seizoen een bijdrage betalen:

  • 225,00 euro voor spelers ouder dan 18 jaar (Junioren, Senioren)
  • 175,00 euro voor jeugdspelers
  • 150,00 euro voor basketschool

Dit bedrag kan gestort worden op het rekeningnummer BE57 8538 3551 9535 van BBC Floorcouture Zoersel. Gelieve hierbij de volledige naam van de speler(s) te vermelden.

De meeste ziekenfondsen betalen een deel van het lidgeld terug. Contacteer hiervoor uw mutualiteit.

back-to-top icon